Fotball Etter Skoletid er et tilbud for jenter og gutter i 5.-7. klasse som elsker å spille fotball. Tilbudet vil være et supplement til organisert trening.
Vi fokuserer mye på teknikktrening og å være trygg med ball i beina, men også på det sosiale og respekt for hverandre på tvers av lag og kjønn.