ALLIDRETT
FOR
SMÅBARN

Allidrett for Småbarn

Allidrett for småbarn er et allsidig aktivitetstilbud for barn i alderen 3-5 år. Tilbudet går over 10 uker og vi vil i løpet av disse ukene være innom alle klubbens idretter (fotball, turn, ski, dans og friidrett).

Aktivitetene er lekbaserte og tilpasses barnas motoriske ferdigheter og utvikling. Målet er at barna skal finne glede i å være i aktivitet, derfor ønsker vi også at foreldrene deltar sammen med barna.

Vi veksler på å være i turnhall, fotballhall, speilsal og utendørs

Tid: søndager kl. 10:30 – 11:15

Pris: 1100 kr