FOTBALLHALLEN

FOTBALLHALLEN

I hallen finner du en innendørs kunstgressbane med målene 67 x 48  meter.

Hallen kan deles i 4 deler, men er også så fleksibel at denne kan deles i 1/1, ½, ¼, slik at du kan planlegge aktivitetet ut fra både alder, antall og økonomi.

I nær tilknytning til banen har du omkledningsrom og garderober som du bruker i forbindelse med treninger, mens foreldre og annen familie kan bruke galleriet i 2 etasje slik at vi reserverer bruken av treningsarealet til trenere og spillere.

Regler

Kun lag som er satt opp på trening kan befinne seg på treningsfeltet.

Lag som venter på trening kan starte denne i oppvarmingsfeltet maksimum 20 minutter før avtalt trening.

Det er ikke tillatt å spytte i fotballfeltet.

Snus er ikke tillatt i fotballhallen.

Mat og drikke er ikke tillatt i hallen.

Fotballsko rengjøres for granulat før man forlater fotballfeltet.

Mål og utstyr ryddes på plass etter trening.