FOTBALLHALLEN

FOTBALLHALLEN

Hallen kan deles i maksimalt fire adskilte deler, men med fleksible skillevegger er det mulig å tilpasse areal slik at du kan planlegge aktiviteter ut fra alder, antall og økonomi.

I nær tilknytning til banen har du omkledningsrom og garderober som du bruker i forbindelse med treninger, mens foreldre og annen familie kan bruke galleriet i 2 etasje slik at kunstgresset er forbeholdt spillerne for best utnyttelse av arealet og av sikkerhetshensyn.

Regler

Kun lag som er satt opp på trening kan befinne seg på treningsfeltet.

Lag som venter på trening kan starte denne i oppvarmingsfeltet maksimum 20 minutter før avtalt trening.

Det er ikke tillatt å spytte i fotballfeltet.

Snus er ikke tillatt i fotballhallen.

Mat og drikke er ikke tillatt i hallen.

Fotballsko rengjøres for granulat før man forlater fotballfeltet.

Mål og utstyr ryddes på plass etter trening.