REGLER
TUIL
ARENA

GENERELLE BESTEMMELSER

  • Utstyr og søppel skal ryddes bort av hver enkelt leietaker etter endt trening.
  • Mat og sukkerholdige drikker/kaffe skal ikke være på treningsfeltet.
  • Garderober er en del av leieprisen, og må brukes hensynsfullt. TUIL Arena kan dessverre ikke ta ansvar for bortkomne verdigjenstander.
  • Hærverk som oppdages av personell, blir fakturert den parten/personen som er leietaker.
  • Oppdages hærverk av leietaker eller det er uhell, skal dette rapporteres til driftspersonell/lærer/trener.
  • Vis alltid hensyn til andre leietakere.
  • Rigging/nedrigging inngår i leietiden.
  • Foreldre/publikum skal oppholde seg utenfor sidelinjen, helst på tribuneanlegget.
  • Vesentlig brudd på bestemmelsene medfører utvisning fra TUIL Arena.
  • Signert kontrakt med leietakere ved kort/langtidsleie skal være i orden før 1. trening iverksettes.