REGLER
TUIL
ARENA

GENERELLE BESTEMMELSER

Røyking forbudt i TUIL Arena.

Utesko som forsøpler miljøet, tas av før dere går inn i TUIL Arena. Kan settes i skoskap ved inngangen.

Kun innesko benyttes på treningsfeltet/flatene. Fotballsko ristes rene for granulat før man forlater fotballfeltet.

Utstyr og søppel ryddes bort av hver enkelt leietaker etter endt trening.

Mat og sukkerholdige drikker/kaffe skal ikke være på treningsfeltet.

Garderober er en del av leieprisen, og må brukes hensynsfullt. TUIL Arena kan dessverre ikke ta ansvar for bortkomne verdigjenstander. Disse kan låses inn i skap i garderobene.

Oppdages hærverk eller det er uhell, rapporter til driftspersonell/lærer/trener

Hærverk som oppdages av hallens personell, blir fakturert den parten/personen som er leietaker

Vis alltid hensyn til andre leietakere

Rigging/nedrigging inngår i leietiden

Foreldre/publikum skal oppholde seg på galleriet.

Vesentlig brudd på bestemmelsene medfører utvisning fra TUIL Arena.

Signert kontrakt med leietakere ved kort/langtidsleie skal være i orden før 1. trening iverksettes