TURNHALLEN

TURNHALLEN

Basishallen

Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. TUIL sin basishall er en ideell treningsarena for idretter og aktiviteter hvor balanse, koordinasjon, styrke og romorientering står sentralt. Vår visjon er at hallen skal brukes til allsidig trening for idrettsutøvere i alle aldre, og utfordre deg på det fysiske og psykiske plan i et topp moderne, dynamisk og trygt treningsmiljø.

Basishallen er en arena hvor man lærer og erfarer, flytter grenser, utfordrer seg selv og andre, og opplever mestringsglede.

Idrettens basishall egner seg for tilrettelegging av aktivitet for både barn og voksne med fysiske og psykiske lidelser. Med sitt myke frittståendegulv, småapparater og skumapparater vil trening/aktivitet med denne brukergruppen kunne foregå i trygge omgivelser. Dette reduserer faren for skader, og rehabilitering av fysiske skader vil også kunne utføres bedre.

Egen motorikksal finnes som kan tilpasses til aktivitet for de minste ungene eller treningsgrupper med spesielle behov.

I basishallen finner du 3 stk. topp moderne landingsgroper som kan heves/senkes etter eget ønske og som kan benyttes fra to sider. Vi har også en egen grop med skumklosser. Fire trampoliner med ‘Ross’ duk og høykvalitets fjærer er nedfelt i gulv for tradisjonell trampolinehopping eller for sprang ut i grop.

Vi har FIG godkjente trampetter og tumblingbane, mattegulv for frittstående, airtracker og masse annet løst utstyr for etablering av treningsstasjoner.

For påmelding til treningsparti, se TUIL turn sin nettside.

Leie av basishall og motorikksal på fast basis er mulig. Bruk av trampoliner og trampetter krever sertifisert instruktør. Ved hall leie kan sertifisert instruktør leies fra turngruppa.

Drop-in trening og ‘Åpen hall’ arrangement kunngjøres på våre hjemmesider.

Regler

Utleies kun til grupper, der minimum 1 voksen har ansvaret.

Sko skal ikke benyttes.

Løse gjenstander i lommer og på kropp skal taes av ved trening.

Sett alltid tilbake brukt utstyr etter bruk.

Trampoline kan ikke benyttes uten sertifisert personale til stede.

Det er ikke anledning til å oppholde seg i turngrop utenom organisert trening.